Disclaimer Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze site. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze website kennisneemt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

    Intellectueel eigendom en copyright Het woord- en beeldmateriaal op deze site valt onder het copyright van Kaktus Film en Theater Produktie B.V. of van derden en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Kaktus worden gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze gereproduceerd.